Mai Khôi - Mr T Photography
Powered by SmugMug Log In
From left to right:
Hương, Qu&259;ng, Hương, Mỹ, Mai, Khôi, Nhu, Tuyến
On the road to Nha Trang
Việt Nam = Mar 2005

From left to right:
Hương, Qu&259;ng, Hương, Mỹ, Mai, Khôi, Nhu, Tuyến
On the road to Nha Trang
Việt Nam = Mar 2005